Lille nedbrud i Ulvegravene, Hjørring

Driftstatus