Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Selskabets generalforsamling afholdes i Hjørring Kommune inden udgangen af hvert års april måned.

Alle generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et i regionen udgivet dagblad og i en af de i Hjørring Kommune uddelte ugeaviser samt på HAS – Hjørring Antenneselskabs informationskanal og hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen i det pågældende år.

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
7. Valg af en eller flere revisorer.
8. Eventuelt.

 

Referater

2024
Referat – Ekstraordinær generalforsamling 2024
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2023 (Revisor)
Referat – Generalforsamling 2024

2023
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2022 (Revisor)
Referat – Generalforsamling 2023

2022
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2021 (Revisor)
Referat – Generalforsamling 2022

2021
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2020 (Revisor)
Referat – Generalforsamling 2021

2020
Grundet Covid-19 blev HAS generalforsamling ikke afholdt i 2020

2019
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2018 (Revisor)
Referat – Generalforsamling 2019

Driftstatus