Netneutralitet

Her på siden finder du de oplysninger, som HAS skal stille til rådighed for at imødekomme kravet om netneutralitet. Netneutralitet skal sikre slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet blandt internetudbydere.

Værd at vide om netneutralitet

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet, såkaldt netneutralitet. Nedenfor gives de oplysninger, der skal stilles til rådighed for slutbrugere i medfør af netneutralitetsforordningens artikel 4, stk. 1, litra a-e.

 • Trafikstyring og blokering
  HAS foretager ikke nogen prioritering af bestemte typer trafik på din internetforbindelse. Af sikkerhedsmæssige årsager spærres visse porte (port 25, 137, 139, 445) i udgående retning. En åbning af disse vil forudsætte abonnement på fast IP-adresse. Spærring af de nævnte porte kan afhænge af, hvilken infrastruktur din forbindelse er på.
  HAS kan foretage blokeringer af hjemmesider, som udgør en konkret trussel mod sikkerheden (fx for at beskytte mod phishing).

 • Kapacitet
  Din forbindelse ved HAS er konfigureret til en højere kapacitet end den købte hastighed. Det gør at der er plads til overhead trafik.

 • Øvrigt
  I tilfælde af vedvarende eller regelmæssigt forekommende uoverensstemmelser mellem dit internets faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i netneutralitetsforordningens artikel 4, stk. 1, litra a-d, vil HAS forsøge at afhjælpe uoverensstemmelsen, jf. de generelle vilkår punkt 7.Driftstatus